OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GKS BEŁCHATÓW

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GKS BEŁCHATÓW

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GKS BEŁCHATÓW

Akredytacje prasowe

Przedstawicieli mediów informujemy, że akredytacje prasowe na mecze GKS-u Bełchatów wydawane są na podstawie wniosków składanych na adres e-mail: d.agatowski@akademiagks.pl z podaniem następujących danych:

  • imię i nazwisko
  • rodzaj akredytacji (Prasa / Foto / TV) oraz (stała / jednorazowa)
  • nazwa redakcji
  • telefon kontaktowy


Rodzaje akredytacji:

  • PRASA – upoważnia do wstępu na trybunę honorową i zajęcie miejsca w przeznaczonym dla dziennikarzy rzędzie siedzisk z pulpitami (trybuna E)
  • FOTO – upoważnia do wstępu na płytę boiska po uprzednim pobraniu kamizelki dla fotoreporterów przy odbiorze akredytacji. Zwrot kamizelki następuje po zakończonym meczu w budynku klubowym
  • TV – upoważnia do wstępu na promenadę i stanowisko video


Wnioski o akredytacje jednorazowe przyjmowane są nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz do godziny 12:00. Złożenie wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z udzieleniem akredytacji przez Klub.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Klub przesyła potwierdzenie drogą mailową. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się w miejscu i terminie podanym w wiadomości zwrotnej, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.