OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GKS BEŁCHATÓW

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GKS BEŁCHATÓW

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GKS BEŁCHATÓW

Za nami pierwsze „Śniadanie biznesowe” z GKS Bełchatów

W środę 5 czerwca w „Hotelu Sport” w Bełchatowie odbyło się „Śniadanie biznesowe” z GKS Bełchatów. Było to wydarzenie skierowane do przedsiębiorców, przedstawicieli firm, organizacji, spółek oraz władz samorządowych, które na różnych płaszczyznach współpracują, bądź planują w przyszłości dołączyć do grona Partnerów Akademii GKS Bełchatów.

Spotkanie otworzył Prezes Akademii GKS Bełchatów Szymon Serwa, który przywitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Bełchatów Patryk Marjan, wiceprezydent Wojciech Piasecki oraz Członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie Marek Jasiński. Słowo do zebranych skierował również Pan Prezydent, który m.in. podkreślił chęć współpracy oraz wsparcia ze strony władz Miasta. Następnie przedstawiono zebranym historię, strukturę i dotychczasowe osiągnięcia klubu w formie krótkiej prezentacji. W dalszej części spotkania mikrofon powędrował w ręce Dyrektora Akademii GKS Bartłomieja Kondrackiego, który zgłębił szczegóły funkcjonowania, szkolenia oraz planów dalszego rozwoju Akademii. Część oficjalną zakończyła wypowiedź Prezesa klubu, który w kilku zdaniach podsumował wcześniejsze informacje przedstawione zebranym. Wszyscy goście otrzymali również foldery informacyjne z ofertą współpracy oraz zaproszenia na sobotni mecz „Brunatnych” z Legią II Warszawa.

Głównym założeniem „Śniadania biznesowego” było wzmocnienie relacji z dotychczasowymi Partnerami oraz nawiązanie współpracy z nowymi firmami, których przedstawicieli nie brakowało. Mamy nadzieję, że dzięki bezpośredniemu kontaktowi w przyjacielskiej atmosferze, korzyści płynące ze wzajemnej współpracy przełożą się na pogłębienie wzajemnych relacji partnersko-biznesowych. Otwarcie się na współpracę na partnerskich zasadach z przedsiębiorstwami czy władzami samorządowymi, zakłada również poszerzenie i integrację środowiska biznesowego skupionego wokół GKS-u Bełchatów. Ma również stworzyć platformę dyskusyjną dla Partnerów klubu, chcących nawiązać nowe kontakty i relacje z firmami uczestniczącymi w tego typu spotkaniach – na wielu płaszczyznach.

Władzom Miasta, Partnerom, dyrekcjom oraz przedstawicielom firm, organizacjom i spółkom, które pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie, serdecznie dziękujemy za przybycie i zapewniamy, że podobne spotkania będą w przyszłości kontynuowane.

Sponsorem Głównym GKS Bełchatów jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
____________________________